Jäsenten kirjautuminen

100-vuotisjuhlakokous - 100-årsfestmötet

 

Seuran sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä lauantaina 9.9.2017 Isonkyrön Kyrö Distilleryssä juhlimme Pohjanmaan Eläinläkäriseuran 100-vuotisjuhlia (1917 - 2017).

Suomen Eläinlääkärilehdessä 7/2017 sivulla 454 on julkaistu sekä juhlassa otettu yhteiskuva että lyhyt yhteenveto juhlapäivästä.

*               *               *                *                *               *               *               *

I samband med föreningens höstmöte lördagen den 9 september 2017 på Kyrö Distillery i Storkyro firade vi sällskapets 100 år (1917 - 2017).

I Finsk Veterinärtidskrift 7/2017 har på sidan 454 publicerats både en bild tagen under festdagen samt en kort resumé om festprogrammet (på finska).

 


 

 

Jäsenrekisteriasiaa - Om medlemsregistret

Liittyen uuteen lakiin, kaikille jäsenille tiedoksi:

Seuran sääntöjen mukaan seuran sihteerin tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpito. Rekisterissä on jäsenten suku- ja etunimi, sähköpostiosoite (jos se on sihteerillä tiedossa) sekä postiosoite (jos se on sihteerillä tiedossa). Lisäksi siinä on maininta (mikäli asia on sihteerillä tiedossa), haluaako jäsen vastaanottaa jäsenpostinsa sähköpostitse, paperipostitse vai sekä että. Merkkipäivien muistamista varten sihteeri on kerännyt syntymäpäivätietoja niiden jäsenten osalta, joiden syntymäpäivät ovat kahdessa uusimmassa Eläinlääkärimatrikkelissa.

Mikäli haluatte selvittää mitä tietoja teistä on, tai mikäli haluatte joitain tietoja lisättäväksi tai poistettavaksi, otattehan sihteeriin yhteyttä, kiitos!

Sihteerin yhteystiedot löytyvät Johtokunta - otsikon alla.

*              *              *             *            *              *             *               *           *

Med hänvisning till den nya lagen, meddelas till kännedom för alla medlemmar:

Enligt Veterinärsällskapets regler skall sekreteraren upprätthålla ett medlemsregister. Där finns medlemmens efternamn, förnamn, e-postadress (ifall sekreteraren vet vilken den är) och postadress (ifall sekreteraren vet vilken den är). Dessutom nämns där ifall medlemmen vill emottaga medlemspost per e-post eller papperspost eller både och (ifall sekreteraren vet hur det är). För att kunna komma ihåg medlemmarna på bemärkelsedagen, har sekreteraren samlat in uppgifter om födelsedagar från de två senast publicerade Veterinärmatriklarna.

Ifall Ni vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om Er, eller ifall Ni vill tillägga eller ta bort någon uppgift, vänligen kontakta sekreteraren, tack!

Sekreterarens kontaktuppgifter hittas under rubriken "Johtokunta".

 

 

Omien tietojen päivittäminen kotisivuille - Kom ihåg att uppdatera dina egna uppgifter på hemsidan

Kirjaudu omilla tunnuksilla niin pääset päivittämään tietojasi sekä lukemaan vain jäsenille avoimia olevia uutisia.

Logga in med dina egna koder så kan Du ändra Dina uppgifter och så kommer Du åt specifik medlemsinformation.

 

Liiton valtuuskuntaan valitut Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran jäsenet toimikaudelle 2017 - 2019

Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran ja Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseuran vaaliliiton Puoli Suomea listalta valtuuskuntaan vallittiin Eero Rautiainen ja Olli Ruoho sekä varajäseneksi Tapio Harmanen. Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen listalta valtuuskuntaan valittiin Eve Ala-Kurikka.

 

Haluatko liittyä seuraan? - Vill du bli medlem av sällskapet?

Jos haluat liittyä seuraan, otathan yhteyttä johtokunnan jäseniin, kiitos!

Om Du vill komma med, vänligen kontakta ledningsgruppen, tack!

 

Kevätkokous la 23.3.2019 Kannuksessa - Vårmötet hålls lö 23.3.2019 i Kannus

Hei kaikki!

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen Kannukseen la 23.3.2019 alkaen lounaalla seisovasta pöydästä klo 11. Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty postitse 26.2.2019 ja sähköpostitse 25.2.2019.

Ilmoittautuminen kokoukseen sihteerille joko sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään 12.3.2019.

Muistutussähköposti on lähetetty 12.3.2019.

Mikäli et ole saanut kutsua, olethan sihteeriin yhteydessä, kiitos!

Yhteystiedot löytyvät tämän sivun ylälaidassa, kohdasta Johtokunta.

 

Hejsan!

Välkommen på sällskapets vårmöte, som hålls i Kannus lördagen den 23.3.2019 med början kl 11 med lunch från stående bord. Mötesinbjudan har skickats ut per post den 26.2.2019 och per e-post den 25.2.2019.

Anmälan sker antingen via e-posten eller per telefon til sällskapets sekreterare senast den 12.3.2019.

Ett påminnelsemejl har skickats ut den 12.3.2019.

Ifall du inte har fått en inbjudan, vänligen kontakta sekreteraren, tack!

Kontaktuppgifterna hittas överst på hemsidan  under Johtokunta.

 
Copyright © 2009 Pohjanmaan eläinlääkäriseura