Jäsenten kirjautuminen

100-vuotisjuhlakokous - 100-årsfestmötet

 

Seuran sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä lauantaina 9.9.2017 Isonkyrön Kyrö Distilleryssä juhlimme Pohjanmaan Eläinläkäriseuran 100-vuotisjuhlia (1917 - 2017).

Suomen Eläinlääkärilehdessä 7/2017 sivulla 454 on julkaistu sekä juhlassa otettu yhteiskuva että lyhyt yhteenveto juhlapäivästä.

*               *               *                *                *               *               *               *

I samband med föreningens höstmöte lördagen den 9 september 2017 på Kyrö Distillery i Storkyro firade vi sällskapets 100 år (1917 - 2017).

I Finsk Veterinärtidskrift 7/2017 har på sidan 454 publicerats både en bild tagen under festdagen samt en kort resumé om festprogrammet (på finska).

 


 

 

Jäsenrekisteriasiaa - Om medlemsregistret

Liittyen uuteen lakiin, kaikille jäsenille tiedoksi:

Seuran sääntöjen mukaan seuran sihteerin tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpito. Rekisterissä on jäsenten suku- ja etunimi, sähköpostiosoite (jos se on sihteerillä tiedossa) sekä postiosoite (jos se on sihteerillä tiedossa). Lisäksi siinä on maininta (mikäli asia on sihteerillä tiedossa), haluaako jäsen vastaanottaa jäsenpostinsa sähköpostitse, paperipostitse vai sekä että. Merkkipäivien muistamista varten sihteeri on kerännyt syntymäpäivätietoja niiden jäsenten osalta, joiden syntymäpäivät ovat kahdessa uusimmassa Eläinlääkärimatrikkelissa.

Mikäli haluatte selvittää mitä tietoja teistä on, tai mikäli haluatte joitain tietoja lisättäväksi tai poistettavaksi, otattehan sihteeriin yhteyttä, kiitos!

Sihteerin yhteystiedot löytyvät Johtokunta - otsikon alla.

*              *              *             *            *              *             *               *           *

Med hänvisning till den nya lagen, meddelas till kännedom för alla medlemmar:

Enligt Veterinärsällskapets regler skall sekreteraren upprätthålla ett medlemsregister. Där finns medlemmens efternamn, förnamn, e-postadress (ifall sekreteraren vet vilken den är) och postadress (ifall sekreteraren vet vilken den är). Dessutom nämns där ifall medlemmen vill emottaga medlemspost per e-post eller papperspost eller både och (ifall sekreteraren vet hur det är). För att kunna komma ihåg medlemmarna på bemärkelsedagen, har sekreteraren samlat in uppgifter om födelsedagar från de två senast publicerade Veterinärmatriklarna.

Ifall Ni vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om Er, eller ifall Ni vill tillägga eller ta bort någon uppgift, vänligen kontakta sekreteraren, tack!

Sekreterarens kontaktuppgifter hittas under rubriken "Johtokunta".

 

 

Omien tietojen päivittäminen kotisivuille - Kom ihåg att uppdatera dina egna uppgifter på hemsidan

Kirjaudu omilla tunnuksilla niin pääset päivittämään tietojasi sekä lukemaan vain jäsenille avoimia olevia uutisia.

Logga in med dina egna koder så kan Du ändra Dina uppgifter och så kommer Du åt specifik medlemsinformation.

 

Liiton valtuuskuntaan valitut Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran jäsenet toimikaudelle 2017 - 2019

Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran ja Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseuran vaaliliiton Puoli Suomea listalta valtuuskuntaan vallittiin Eero Rautiainen ja Olli Ruoho sekä varajäseneksi Tapio Harmanen. Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen listalta valtuuskuntaan valittiin Eve Ala-Kurikka.

 

Haluatko liittyä seuraan? - Vill du bli medlem av sällskapet?

Jos haluat liittyä seuraan, otathan yhteyttä johtokunnan jäseniin, kiitos!

Om Du vill komma med, vänligen kontakta ledningsgruppen, tack!

 

Kevätkokous la 23.3.2019 Kannuksessa - Vårmötet hålls lö 23.3.2019 i Kannus

HUOM! Päivämäärä vaihtunut!

La 22.9.2018 Vaasassa pidetyssä syyskokouksessa päätettiin alustavasti pitää kevätkokous la 30.3.2019 Kannuksessa, mutta lokakuun alussa ilmestyneen Eläinlääkärilehden mukaan kyseisenä viikonloppuna on Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen ja Suomen Kunnalliseläinlääkärinliiton koulutuspäivät, joten Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran johtokunta päätti siirtää PES kevätkokousta viikolla. PES kevätkokous pidetään siis la 23.3.2019 Kannuksessa. Jäsenille tulee kokouskutsu lähempänä tapahtumaa (joko sähköpostitse tai paperipostitse, sen mukaan miten olette sihteerille ilmoittaneet haluavanne vastaanottaa jäsenpostianne). Tervetuloa Kannukseen!

 

OBS! Datum för mötet har ändrats!

Under höstmötet den 22.9.2018 i Vasa beslöts preliminärt att vårmötet skall hållas lördagen den 30.3.2019 i Kannus, men enligt Veterinärtidskriften som utkom i början av oktober, kommer TEY och SKEL att ordna sina skolningsdagar under detta veckoslut, så Österbottens Veterinärsällskaps ledningsgrupp beslöt att flytta på ÖVS vårmöte. ÖVS vårmöte hålls med andra ord lö 23.3.2019 i Kannus. Mötesinbjudan skickas ut i början av år 2019, antingen per post eller e-post, i enlighet med den preferens ni meddelat sekreteraren. Väl mött i Kannus!

 
Copyright © 2009 Pohjanmaan eläinlääkäriseura